• Bài giảng Marketing - Chương 14: Thiết kế và quản trị mạng giá trị và kênh marketing

  Bài giảng Marketing - Chương 14: Thiết kế và quản trị mạng giá trị và kênh marketing

  Mục tiêu của chương 14 giúp nhằm giúp người học xác định mạng giá trị và hệ thống kênh marketing; tìm hiểu các công việc mà kênh marketing thực hiện; hiểu các quyết định của công ty trong việc thiết kế, quản trị, đánh giá và thay đổi kênh.

   18 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 9: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Marketing - Chương 9: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Chương này giúp người học tìm hiểu làm thế nào công ty xác định các phân đoạn cấu thành thị trường, hiểu các tiêu chuẩn mà công ty sử dụng để lựa chọn các phân đoạn thị trường hấp dẫn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 15: Quản trị bán lẻ, bán sỉ và hậu cần thị trường

  Bài giảng Marketing - Chương 15: Quản trị bán lẻ, bán sỉ và hậu cần thị trường

  Bài giảng chương 15 giúp người học xác định các kiểu tổ chức trong lĩnh vực này, tìm hiểu những quyết định marketing nào được thực hiện trong lĩnh vực này, hiểu những xu hướng chính trong lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 1: Định nghĩa marketing vào thế kỷ 21

  Bài giảng Marketing - Chương 1: Định nghĩa marketing vào thế kỷ 21

  Bài giảng Marketing chương 1: Định nghĩa Marketing vào thế kỷ 21 với mục tiêu giúp người tham khảo hiểu biết nền kinh tế mới, học hỏi các nhiệm vụ của Marketing, quen thuộc với những khái niệm quan trọng và các công cụ Marketing, hiểu các định hướng mà công ty thể hiện, học hỏi cách làm thế nào công ty và các nhà làm Marketing đáp trả các thách...

   27 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 4: Chiếm thị trường thông qua hoạch định chiến lược định hướng thị trường

  Bài giảng Marketing - Chương 4: Chiếm thị trường thông qua hoạch định chiến lược định hướng thị trường

  Bài giảng chương 4 giúp người học hiểu việc hoạch định chiến lược được thực hiện như thế nào ở các cấp SBU, division và công ty; tìm hiểu những bước quan trọng trong tiến trình marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   30 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 2: Làm Marketing phù hợp với môi trường kinh tế mới

  Bài giảng Marketing - Chương 2: Làm Marketing phù hợp với môi trường kinh tế mới

  Mục tiêu của chương này là giúp người học biết được cách xác định những lực lượng quan trọng dẫn dắt nền kinh tế mới, hiểu việc kinh doanh và các hoạt động Marketing thay đổi như thế nào khi chịu tác động của nền kinh tế mới. Tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn chi tiết.

   16 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 3: Xây dựng giá trị cho khách hàng, giá trị và duy trì

  Bài giảng Marketing - Chương 3: Xây dựng giá trị cho khách hàng, giá trị và duy trì

  Chương 3 giúp người học hiểu cách làm thế nào công ty cung cấp giá trị và thỏa mãn cho khách hàng, xác định các nhân tố tạo ra việc kinh doanh năng lực cao và hiểu cách làm thế nào công ty thu hút và duy trì khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 5: Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing

  Bài giảng Marketing - Chương 5: Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing

  Chương 5 trình bày các nội dung về tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị trường và môi trường marketing. Mục tiêu của chương này là giúp người học xác định các yếu tố quan trọng của hệ thống marketing, hiểu cách làm thế nào người làm marketing có thể cải thiện các quyết định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing và hệ thống hỗ...

   23 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 5(tt): Hành vi khách hàng

  Bài giảng Marketing - Chương 5(tt): Hành vi khách hàng

  Nội dung trong bài giảng đề cập đến hành vi khách hàng. Mục tiêu của bài này nhằm giới thiệu mô hành hành vi tiêu dùng; xác định các biến số văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý tác động như thế nào đến hành vi người tiêu dùng; mô tả tiến trình ra quyết định mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 7: Analyzing business markets and buyer behavior

  Bài giảng Marketing - Chương 7: Analyzing business markets and buyer behavior

  Objectives of chapter 7: Understand the nature of the business market and how it differs from the consumer market, learn how institutions and government agencies buy, identify the different buying situations faced by organizational buyers,... Inviting you to refer.

   17 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh

  Bài giảng Marketing - Chương 6: Phân tích cạnh tranh

  Bài giảng chương 6 về "Phân tích cạnh tranh" giúp người học hiểu cách công ty làm thế nào xác định những đối thủ cạnh tranh chính của mình và xác định chiến lược, xem xét lại làm thế nào công ty thiết kế hệ thống tình báo cạnh tranh, tìm hiểu cách làm thế nào công ty quyết định có nên định vị mình như là người lãnh đạo thị trường,...

   38 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing - Chương 13: Thiết kế chương trình và chiến lược định giá

  Bài giảng Marketing - Chương 13: Thiết kế chương trình và chiến lược định giá

  Bài giảng này nhằm giúp người học hiểu công ty định giá sản phẩm hoặc dịch vụ mới như thế nào, xác định giá có thể điều chỉnh như thế nào để phù hợp với các hoàn cảnh khác nhau, tìm hiểu khi nào thay đổi giá nên bắt đầu và công ty nên đáp ứng các thay đổi giá của đối thủ cạnh tranh khi nào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 24/04/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số