Tài liệu chuyên ngành Công nghệ may

Bộ sưu tập Tài liệu chuyên ngành Công nghệ may sau đây nhằm mục đích tuyển chọn các tài liệu hay, phù hợp phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ may học tập và tham khảo. Hi vọng bộ sưu tập sẽ góp một phần công sức nhỏ vào quá trình học tập của sinh viên chuyên ngành.