Tài liệu chuyên ngành Thiết kế thời trang

Trong một xã hội hiện đại, năng động, nghề thiết kế thời trang đang được xem là nghề mới và có vị trí quan trọng trong ngành thời trang. Bộ sưu tập Tài liệu chuyên ngành Thiết kế thời trang sau đây nhằm tổng hợp các tài liệu hay, chất lượng phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, tham khảo của sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang. Hi vọng bộ sưu tập sẽ nhận được sự quan tâm đông đảo của bạn đọc.
Tài liệu trong bộ sưu tập