• Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I cung cấp cho học viên các kiến thức về phân loại đạo hàm (vi phân), phân loại phương trình vi phân, phương pháp đơn bước – tường minh, phương pháp Euler tường minh, phương pháp Euler ẩn tàng, phương pháp Taylor bậc hai, phương pháp Runge-Kutta bậc 2 (RK2), phương pháp...

   62 p hict 21/01/2022 42 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 8: Hệ phương trình vi phân thường bậc I và Phương trình vi phân bậc cao cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ phương trình vi phân thường bậc I, phương pháp Euler tường minh, phương pháp RK2-Euler cải tiến, phương pháp RK2-Heun, phương pháp RK2-Ralston,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   81 p hict 21/01/2022 44 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 9: Động học chất điểm

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 9: Động học chất điểm

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 9: Động học chất điểm cung cấp cho học viên các kiến thức về chuyển động thẳng của điểm, 3 bài toán xác định chuyển động điểm, chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng không đều của điểm, chuyển động cong của điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p hict 21/01/2022 45 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 6: Tích phân số

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 6: Tích phân số

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 6: Tích phân số cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm tích phân xác định và không xác định, công thức Newton-Cotes, công thức hình chữ nhật (bên trái - phải - giữa), công thức hình thang, công thức Simpson 1/3, công thức Gauss 2 điểm và 3 điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   41 p hict 21/01/2022 44 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm phương trình đại số tổng quát; một số bài toán kỹ thuật đưa về phương trình phi tuyến; các cách tiếp cận để giải phương trình đại số phi tuyến; các phương pháp “bủa vây”;... Mời các...

   86 p hict 21/01/2022 43 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm Trị riêng và Véctơ riêng, phương pháp phương trình đặc trưng (cổ điển), phương pháp lũy thừa, phương pháp lũy thừa nghịch đảo, bài toán kỹ thuật: hệ khối lượng - lò xo, bài toán kỹ thuật: mất ổn định của thanh...

   53 p hict 21/01/2022 47 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính cung cấp cho học viên các kiến thức về ôn tập về ma trận, phương pháp đồ thị cho hệ phương trình 2 và 3 ẩn, quy tắc cramer, phương pháp khử Gauss: cách 1 và cách 2, phương pháp khử Gaussvới phần tử xoay tỉ lệ từng phần, phương pháp khử Gauss-Jordan, phương...

   71 p hict 21/01/2022 42 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn cung cấp cho học viên các kiến thức về các chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quanh trục cố định, truyền động quay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hict 21/01/2022 28 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 5: Sai phân số (Tính đạo hàm bằng phương pháp số)

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 5: Sai phân số (Tính đạo hàm bằng phương pháp số)

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 5: Sai phân số (Tính đạo hàm bằng phương pháp số) cung cấp cho học viên các kiến thức về ý nghĩa của đạo hàm, các cách tiếp cận để tính sai phân số, xây dựng công thức tính sai phân số bậc 1, các công thức tính sai phân số, sai phân số từng phần, ứng dụng của việc tính sai phân số: dầm...

   33 p hict 21/01/2022 32 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn cung cấp cho học viên các kiến thức về hợp các chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động song phẳng, các bước giải bài tập vận tốc, tâm vận tốc tức thời, Các trường hợp xác định tâm vận tốc tức thời,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   70 p hict 21/01/2022 30 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 Cấu trúc động học của cơ cấu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập được lược đồ động học của một cơ cấu cho trước; Xác định số bậc tự do của một cơ cấu cho trước; Lập/lựa chọn cấu trúc cơ cấu khi cho trước một số đặc điểm về chuyển động của khâu bị dẫn. Mời các bạn cùng tham...

   46 p hict 21/01/2022 36 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 Mở đầu Thiết kế Nguyên lý máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về máy; Những bộ phận cơ bản của một máy; Quy trình thiết kế máy mới (Original Design); Cấu tạo của máy trên quan điểm cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hict 21/01/2022 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số