• Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 2: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (GMAW)

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 2: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (GMAW)

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 2: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ (GMAW). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Thực chất, đặc điểm và phạm vi úng dụng; vật liệu, thiết bị hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hict 23/10/2022 29 0

 • Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Thực chất, đặc điểm và phân loại; hàn điện tiếp xúc giáp mối; hàn điểm; hàn điện tiếp xúc đường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hict 23/10/2022 39 0

 • Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 1: Dụng cụ - thiết bị hàn hồ quang tay

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 1: Dụng cụ - thiết bị hàn hồ quang tay

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 1: Dụng cụ - thiết bị hàn hồ quang tay. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Giới thiệu chung dụng cụ thiết bị hàn; dụng cụ hàn và cách sử dụng; máy hàn hồ quang tay; máy cắt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hict 23/10/2022 26 0

 • Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 3: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 3: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 3: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng; vật liệu, thiết bị hàn hồ quang không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hict 23/10/2022 28 0

 • Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 5: Thiết bị hàn cắt khí

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 5: Thiết bị hàn cắt khí

  Bài giảng Thiết bị hàn - Chương 5: Thiết bị hàn cắt khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: hiểu được khái niệm về hàn và cắt khí; biết được sơ đồ chung của một trạm hàn hoặc cắt khí; hiểu được chai chứa khí Ôxy, chai Axêtilen; hiểu được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bình sinh khí Axêtilen;... Mời các bạn...

   50 p hict 23/10/2022 30 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 7 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 7 - ThS. Vũ Đình Toại

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những khái niệm cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại, hình dáng hình học và các thông số của dụng cụ cắt, các hiện tượng vật lý trong quá trình cắt gọt,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p hict 24/09/2022 36 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 5 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 5 - ThS. Vũ Đình Toại

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về sự biến dạng của kip loại và hợp kim; ảnh hưởng của gia công áp lực đến tổ chức và tính chất kim loại; nung nóng kim loại khi gia công áp lực; cán, kéo sợi, ép; rèn tự do, dập thể tích và dập tấm;… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p hict 24/09/2022 39 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 6 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 6 - ThS. Vũ Đình Toại

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa, đặc điểm, phân loại của hàn cắt kim loại; hàn khí, hàn hơi - GW GAS welding; hàn hồ quang tay - MMA Manual metal arc welding; hàn plasma điện cực wolfram – WP Tungsten Plasma Welding; hàn khí + áp lực – PGW Pressure Gas Welding;… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p hict 24/09/2022 41 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 1 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 1 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng Cơ khí đại cương - Chương 1: Các khái niệm cơ bản trong sản xuất cơ khí. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về sản phẩm, chi tiết máy, bộ phận máy, cơ cấu máy, phôi; quá trình thiết kế, quá trình sản xuất, quy trình công nghệ; các thành phần của quy trình công nghệ;… Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 24/09/2022 36 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 8 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 8 - ThS. Vũ Đình Toại

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại và ký hiệu máy công cụ, các cơ cấu truyền động, các máy công cụ cơ bản, các phương pháp gia công đặc biệt, các phương pháp gia công đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   61 p hict 24/09/2022 33 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 2 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 2 - ThS. Vũ Đình Toại

  Chương 2 - Các khái niệm cơ bản về Kim loại và Hợp kim. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tính chất chung của kim loại & hợp kim, khái niệm cơ bản về hợp kim, cấu tạo và sự kết tinh của kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p hict 24/09/2022 36 0

 • Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 4 - ThS. Vũ Đình Toại

  Bài giảng môn Cơ khí đại cương: Chương 4 - ThS. Vũ Đình Toại

  Chương 4 - Đặc điểm của đúc. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Ưu điểm chung của đúc, nhược điểm chung của đúc, quá trình sản xuất đúc, các công nghệ đúc, đúc các hợp kim,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p hict 24/09/2022 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số