• Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 2: Phương trình và hệ phương trình đại số phi tuyến cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm phương trình đại số tổng quát; một số bài toán kỹ thuật đưa về phương trình phi tuyến; các cách tiếp cận để giải phương trình đại số phi tuyến; các phương pháp “bủa vây”;... Mời các...

   86 p hict 21/01/2022 106 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 4: Trị riêng và Véctơ riêng cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm Trị riêng và Véctơ riêng, phương pháp phương trình đặc trưng (cổ điển), phương pháp lũy thừa, phương pháp lũy thừa nghịch đảo, bài toán kỹ thuật: hệ khối lượng - lò xo, bài toán kỹ thuật: mất ổn định của thanh...

   53 p hict 21/01/2022 117 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính cung cấp cho học viên các kiến thức về ôn tập về ma trận, phương pháp đồ thị cho hệ phương trình 2 và 3 ẩn, quy tắc cramer, phương pháp khử Gauss: cách 1 và cách 2, phương pháp khử Gaussvới phần tử xoay tỉ lệ từng phần, phương pháp khử Gauss-Jordan, phương...

   71 p hict 21/01/2022 98 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 10: Chuyển động cơ bản của vật rắn cung cấp cho học viên các kiến thức về các chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quanh trục cố định, truyền động quay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hict 21/01/2022 67 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 5: Sai phân số (Tính đạo hàm bằng phương pháp số)

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 5: Sai phân số (Tính đạo hàm bằng phương pháp số)

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 5: Sai phân số (Tính đạo hàm bằng phương pháp số) cung cấp cho học viên các kiến thức về ý nghĩa của đạo hàm, các cách tiếp cận để tính sai phân số, xây dựng công thức tính sai phân số bậc 1, các công thức tính sai phân số, sai phân số từng phần, ứng dụng của việc tính sai phân số: dầm...

   33 p hict 21/01/2022 90 0

 • Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn

  Bài giảng Cơ lí thuyết - Chương 11: Chuyển động song phẳng của vật rắn cung cấp cho học viên các kiến thức về hợp các chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động song phẳng, các bước giải bài tập vận tốc, tâm vận tốc tức thời, Các trường hợp xác định tâm vận tốc tức thời,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   70 p hict 21/01/2022 83 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 2 Cấu trúc động học của cơ cấu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập được lược đồ động học của một cơ cấu cho trước; Xác định số bậc tự do của một cơ cấu cho trước; Lập/lựa chọn cấu trúc cơ cấu khi cho trước một số đặc điểm về chuyển động của khâu bị dẫn. Mời các bạn cùng tham...

   46 p hict 21/01/2022 87 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 1 Mở đầu Thiết kế Nguyên lý máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về máy; Những bộ phận cơ bản của một máy; Quy trình thiết kế máy mới (Original Design); Cấu tạo của máy trên quan điểm cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hict 21/01/2022 108 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 4 Cơ cấu Cam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa Cơ cấu cam; Bảo toàn khớp cao; Thông số cơ bản của cơ cấu cam; Cơ cấu cam cần lắc nhọn; Phân tích lực trong cơ cấu cam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hict 21/01/2022 104 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 3 Thiết kế cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về thiết kế cơ cấu phẳng toàn khớp thấp; Động học; Phân tích lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p hict 21/01/2022 86 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 5 Cơ cấu Bánh răng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu bánh răng thân khai phẳng; Cơ cấu bánh răng trụ; Hệ thống bánh răng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p hict 21/01/2022 87 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 - TS. Nguyễn Trọng Du

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 6 Nâng cao chất lượng máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cân bằng máy; Cân bằng vật quay; Chuyển động thực của máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p hict 21/01/2022 106 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số