• Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng yêu cầu phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hict 31/05/2018 455 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép then và then hoa (mối ghép hàn, mối ghép then hoa), mối ghép ren, vật liệu và ứng suất cho phép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hict 31/05/2018 358 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích" cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền xích, kết cấu xích ống con lăn, thông số hình học bộ truyền xích, động học truyền động xích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 31/05/2018 393 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" cung cấp cho người học các khái niệm về bộ truyền đai, vật liệu và kết cấu đai, thông số hình học, vận tốc và tỉ số truyền, lực và ứng suất trong bộ truyền đai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 31/05/2018 406 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng" cung cấp cho người học các khái niệm chung về bộ truyền bánh răng, thông số hình học bánh răng trụ, lực tác dụng và tải trọng tính, hiệu suất của bộ truyền bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hict 31/05/2018 369 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 13: Trục" trình bày khái niệm trục, kết cấu trục, vật liệu chế tạo trục, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính trục theo chỉ tiêu độ bền, tính trục theo độ cứng, trình tự thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 31/05/2018 380 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 14: Ổ lăn" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ lăn, động học và động lực học ổ lăn, dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ và độ tin cậy ổ lăn, lựa chọn ổ lăn theo khả năng tải động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hict 31/05/2018 352 3

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 15: Ổ trượt" cung cấp cho người học các khái niệm chung về ổ trượt, các dạng bôi trơn, độ nhớt, định luật Petroff, nguyên lý bôi trơn thủy động, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính ổ trượt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hict 31/05/2018 380 3

 • Bài giảng Cơ học lý thuyết - PGS. TS. Trương Tích Thiện

  Bài giảng Cơ học lý thuyết - PGS. TS. Trương Tích Thiện

  Bài giảng Cơ học lý thuyết trình bày cơ sở của tĩnh học (các định nghĩa của tĩnh học, các tiên đề tĩnh học, monment của lực, liên kết và phản lực liên kết) ; Thu gọn hệ lực và điều kiện cân bằng của hệ lực; động lực học chất điểm; động lực học hệ, cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   469 p hict 31/05/2018 544 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chi tiết máy, những vấn đề cơ bản về thiết kế CTM, các CTM ghép, các CTM truyền động, các CTM đỡ và nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hict 26/04/2018 435 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép hàn và đinh tán, ghép bằng độ dôi và ghép then, ghép bằng ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p hict 26/04/2018 417 3

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai

  Bài giảng môn học Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động đai, tính toán và thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 26/04/2018 368 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số