Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Bài giảng giúp người học có thể hiểu khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.