Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thao tác các bút toán cuối kỳ ước tính chi phí thuế TNDN Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.