Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của kế toán ngân hàng, chứng từ kế toán ngân hàng, hệ thống tài khoản, báo cáo kế toán tại ngân hàng, hình thức kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.