Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.