Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Th.S Phạm Thị Huyền Quyên

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Căn cứ pháp lý kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi tiết nguyên vật liệu, các pp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, dụng cụ và phương pháp kê khai,...