Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng, đọc hiểu và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.