Bài giảng môn học Kế toán tài chính 1: Chương 3 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, theo phương pháp kê khai thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.