Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tài chính và báo cáo tài chính, khái niệm, kết cấu, ý nghĩa của các báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.