Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học một số khái niệm về tài khoản và ghi sổ kép, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.