Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 3 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về tài khoản kế toán và ghi sổ kép, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.