Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" trình bày các đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK, ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.