Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" có cấu trúc gồm 6 phần trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.