Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc

Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 7 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về sổ sách kế toán, phân loại sổ sách kế toán, kỹ thuật ghi sổ, các phương pháp sửa sai sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.