Ebook 100 bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2 - TS. Hà Xuân Thạch

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "100 bài tập và bài giải kế toán tài chính", phần 2 giới thiệu tới người học 44 bài tập tự giải để người học kiểm tra lại khả năng chuyên môn của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.