Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức", phần 2 - Hành trang ở thời đại kinh tế tri thức cung cấp cho người học các kiến thức: Năng lực tiếp thu tri thức, năng lực tiếp thu và xử lý thông tin, tư duy và năng lực diễn đạt tư duy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.