Ebook Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp" do TS. Nguyễn Phương Liên biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ. Mời các bạn cùng tham khảo.