Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp và kế toán nợ phải thu - Phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.