Ebook Kế toán doanh nghiệp (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải): Phần 2

Phần 2 của cuốn "Kế toán doanh nghiệp (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải)" cung cấp cho bạn đọc hệ thống bài tập kế toán và hướng dẫn giải một số bài tập. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo thích hợp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và cán bộ ngân hàng sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.