Ebook Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam" trình bày có hệ thống các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo từng đối tượng hạch toán kèm theo các ví dụ minh họa để bạn đọc dễ hiểu và dễ dàng vận dụng vào công việc hạch toán hàng ngày ở doanh nghiệp cũng như tiện lợi trong học tập, nghiên cứu. Nội dung cuốn sách gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây từ chương 1 đến chương 6. Mời bạn đọc cùng tham khảo.