Ebook Nguyên lý kế toán - PGS.TS.Võ Văn Nhị

Nội dung cuốn sách Nguyên lý kế toán - PGS.TS.Võ Văn Nhị bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và 1 số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.