Ebook Tài chính quốc tế ứng dụng Excel cho các bài tập và giải pháp: Phần 2 – TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang (chủ biên) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Phần 2 của cuốn sách "Tài chính quốc tế ứng dụng Excel cho các bài tập và giải pháp" tiếp nối phần 1 trình bày nội dung 4 phần cuối gồm: Dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá, tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn, khủng hoảng tài chính quốc tế, tài trợ và đầu tư quốc tế dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.