Giáo trình Công nghệ uốn NC: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực hành uốn NC; Tháo lắp khuôn uốn; Vận hành máy uốn RG-50; Thực hành uốn cơ bản; Thực hành uốn nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết giáo trình.