Giáo trình Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 giáo trình "Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước; kế toán vốn thanh toán tại kho bạc nhà nước; báo cáo tài chính và báo cáo kết quả quản trị trong kế toán ngân sách và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.