• Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần 1 - Tổng quan về thuế(những lý luận cơ bản về thuế, tổ chức hệ thống thuế), phần 2 - Hệ thống thuế gián thu (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p hict 09/11/2015 228 5

 • Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế và giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   481 p hict 09/11/2015 423 3

 • Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải)", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 2 - Hệ thống thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt), phần 3 - Hệ thống thuế trực thu (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác tại Việt Nam, phí và lệ phí). Mời các bạn...

   227 p hict 09/11/2015 221 3

 • Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 2

  Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế", phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán thuế nhà đất; kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Cuối giáo trình còn có phần bài tập thực hành dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức.

   417 p hict 09/11/2015 211 4

 • Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập kinh tế quốc tế" bao gồm những câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập phục vụ cho từng chương theo cuốn giáo trình Kinh tế quốc tế. Các bài tập lý thuyết có thể hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học đồng thời vận dụng nó để giải quyết một số tình huống trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   159 p hict 07/11/2015 397 4

 • Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Bài tập kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập kinh tế quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi lý thuyết và bài tập về liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp thuế quan, thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, di chuyển nguồn lực quốc tế, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng...

   127 p hict 07/11/2015 200 2

 • Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 1 - ĐH Đông Á

  Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 1 - ĐH Đông Á

  Phần 1 cuốn giáo trình Kế toán tài chính 3 trình bày các nội dung của 2 chương đầu tiên bao gồm: Chương 1 - Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, chương 2 - Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán dùng làm tài liệu tham khảo và...

   70 p hict 24/10/2015 267 6

 • Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 2 - ĐH Đông Á

  Giáo trình Kế toán tài chính 3: Phần 2 - ĐH Đông Á

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính 3", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Kế toán các khoản phải thu và phải trả, chương 4 - Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

   59 p hict 24/10/2015 188 2

 • Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 1

  Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 1

  Mục đích của cuốn sách này là nhằm giúp các bạn sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, và toán học nắm bắt được một số kiến thức cơ bản của toán tài chính, với các ứng dụng thực tế trong tài chính, qua đó có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực này. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sau đây...

   142 p hict 24/10/2015 194 2

 • Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 2

  Ebook Nhập môn toán tài chính: Phần 2

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của ebook "Nhập môn toán tài chính" trình bày một số nguyên tắc định tính và định lượng cơ bản trong việc quản lý danh mục đầu tư; các phương pháp tính giải tích ngẫu nhiên, làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường về toán; một số khái niệm cơ bản của giải tích nhẫu nhiên, trong đó có...

   123 p hict 24/10/2015 201 2

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán tài chính" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm kế toán, các bài thi kế toán tài chính cuối kỳ, các bài thi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính của trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Phần 1 cuốn sách là các bài tập tình huống có lời giải, các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Mời các...

   237 p hict 24/10/2015 231 3

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Bài tập tổng hợp kế toán tài chính có lời giải, bài tập chưa có lời giải mẫu, một số bài thi kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p hict 24/10/2015 249 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số