• Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 là giới thiệu mô hình phát triển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng và các phương án chiến lược quản trị quan hệ khách hàng, những yếu tố điều kiện ảnh hưởng đến chiến lược quản trị quan hệ khách hàng.

   10 p hict 29/07/2021 29 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 6 là Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công nghệ thông tin sử dụng cho hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu công nghệ thông tin được sử dụng nhằm tự động hóa các hoạt động marketing, bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng như thế nào.

   21 p hict 29/07/2021 48 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 7 với mục tiêu là Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về các vấn đề liên quan tới xung đột có thể có giữa doanh nghiệp với khách hàng và cách giải quyết mâu thuẫn đó. Các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì sự hài lòng của khách hàng là cần thiết để bảo đảm phát hiện sớm và tìm ra...

   6 p hict 29/07/2021 23 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 với mục tiêu giúp các bạn Hiểu được bản chất của mối quan hệ với khách hàng và vai trò của quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp; Hiểu được bản chất và đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng; Các mô hình lý thuyết của quản trị quan hệ khách hàng; Triển khai quản trị quan hệ khách...

   8 p hict 29/07/2021 55 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4+5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4+5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4+5 với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được quy trình xây dựng hệ thống ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu khách hàng; yêu cầu phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng và cách xây dựng danh mục khách hàng với những công cụ để quản lý thông tin...

   13 p hict 29/07/2021 42 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 8 là giới thiệu những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ giữa các mô hình tổ chức với hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Trình bày các nội dung về hoạt động đánh giá và điều chỉnh quản trị quan hệ khách hàng bao gồm: Các giai đoạn đánh giá, các tiêu chuẩn đánh giá và các...

   10 p hict 29/07/2021 48 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 1 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 1 - MBA. Vũ Văn Hải

  Chương 1 - Khái quát về chiến lược & quản trị chiến lược. Nội dung Bài giảng Quản trị chiến lược chương 1 gồm có: Khái niệm, vai trò và phân loại của quản trị chiến lược. Các giai đoạn của quản trị chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   38 p hict 26/05/2021 44 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 7 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 7 - MBA. Vũ Văn Hải

  Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược chương 7 là: Nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển đề tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh; xem xét và lựa chọn các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tối ưu để khai thác...

   52 p hict 26/05/2021 35 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

  Chương 9 - Chiến lược ở các bộ phận chức năng. Nội dung chính của chương 9 là: Chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược tác nghiệp, chiến lược tài chính, chiến lược R & D, chiến lược nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hict 26/05/2021 34 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 6 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 6 - MBA. Vũ Văn Hải

  Chương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp. Mục tiêu của chương 6 là giúp các bạn hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp, giới thiệu các chiến lược cấp doanh nghiệp thông dụng, có khả năng áp dụng chiến lược cấp doanh nghiệp vào thực tiễn.

   64 p hict 26/05/2021 47 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 4 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 4 - MBA. Vũ Văn Hải

  Chương 4 Phân tích nội bộ doanh nghiệp. Sau khi học xong chương 4 sinh viên có kiến căn bản về môi trường nội bộ doanh nghiệp trong đó môi trường nội bộ theo Frad R David, môi trường nội bộ theo M. Porter và ma trận đánh giá nội bộ - IFE.

   52 p hict 26/05/2021 36 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

  Chương 8 - Phân tích lựa chọn chiến lược. Mục tiêu của chương 8 nhằm giúp người học nắm được quy trình để xây dựng chiến lược, sử dụng các công cụ ma trận, lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

   60 p hict 26/05/2021 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số