• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Mục tiêu của việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quy trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   11 p hict 28/12/2020 63 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 1: Tổng quan về chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chất lượng, quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 25/03/2020 170 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng toàn diện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về TQM, áp dụng TQM trong tổ chức, một số phương pháp phối hợp với TQM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hict 25/03/2020 194 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 2: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p hict 25/03/2020 204 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 4: Phương pháp 6 sigma" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phương pháp quản lý 6 sigma, six sigma và chu trình quản lý DMAICSix Sigma và chu trình quản lý DMAIC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 25/03/2020 212 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 5: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 25/03/2020 178 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo và phát triển, đánh giá nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p hict 23/08/2018 414 2

 • Bài giảng Quản trị marketing

  Bài giảng Quản trị marketing

  Bài giảng Quản trị marketing trình bày các nội dung sau: Tổng quan về quản trị marketing, phân tích cơ hội marketing, chiến lược thị trường mục tiêu, quản trị chiến lược sản phẩm, quản trị chiến lược giá. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   151 p hict 23/08/2018 391 2

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu, quản trị tồn kho, định vị cơ sở vật chất, thu mua, vận tải,...

   61 p hict 23/08/2018 361 3

 • Bài giảng Quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu về quản trị sản xuất, dự báo, xác định địa điểm doanh nghiệm và bố trí sản xuất, những chiến lược hoạch định tổng hợp, lập lịch trình sản xuất,...

   93 p hict 23/08/2018 347 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 3 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thị trường, khách hàng; phân tích cạnh tranh; lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hict 23/08/2018 543 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 4 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 4 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 23/08/2018 2878 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số