• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Nền tảng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý. Chương này có nội dung trình bày về: nền tảng phần cứng và phần mềm; quản lý và lưu trữ dữ liệu; viễn thông, mạng; an toàn bảo mật hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p hict 25/07/2022 119 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan. Chương này có nội dung trình bày về: các khái niệm chung; hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; phân loại hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hict 25/07/2022 123 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: các hệ thống phân loại theo cấp quản lý; các hệ thống phân loại theo chức năng; các hệ thống phân loại theo mức độ tích hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hict 25/07/2022 115 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về xây dựng hệ thống; các công cụ sử dụng khi xây dựng hệ thống; xây dựng hệ thống; quản lý hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hict 25/07/2022 114 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 2 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Các dạng HTTT phân loại theo chức năng nghiệp vụ; Các dạng HTTT phân loại theo cấp ứng dụng; các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM, CRM, và ERP; những thách thức trong ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

   22 p hict 25/04/2022 158 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 5 - Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Xác định tính hệ thống trong quá trình kinh doanh, các nguyên tắc của hệ thống công việc, mối quan hệ giữa hệ thống công việc và hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 25/04/2022 131 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 3 - Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên những yếu tố nào như thế nào? Liệu CNTT có giúp tạo ra những ưu thế cạnh tranh không? Ứng dụng CNTT như thế nào để tạo nên ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?

   10 p hict 25/04/2022 116 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 4 - Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin. Chương này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Thế nào là chiến lược ứng dụng CNTT? Các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT, những yếu tố đảm bảo thành công trong ứng dụng CNTT, các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin, những thách thức trong quá trình xây dựng hệ thống thông...

   23 p hict 25/04/2022 110 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thời đại thông tin là gì? Thời đại thông tin có những đặc điểm cơ bản nào? Các xu hướng phát triển CNTT, khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, những thành phần cơ bản HTTT, công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất...

   10 p hict 25/04/2022 122 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 6 - Giá trị kinh doanh của các hệ thống và quản lý thay đổi. Chương này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Công ty đánh giá về lợi ích kinh doanh của hệ thống thông tin như thế nào? Nên sử dụng mô hình nào để đánh giá giá trị kinh doanh của hệ thống thông tin? Những điểm cần lưu ý khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt...

   11 p hict 25/04/2022 113 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 1 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 1 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 1 Khái quát về hệ thống thông tin doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu khái niệm hệ thống và HTTT. Hiểu vai trò quan trọng của hệ thống thông tin trong Doanh nghiệp. Cho ví dụ minh họa những ứng dụng HTTT vào doanh nghiệp có thể hỗ trợ quy trình nghiệp vụ, quản trị ra quyết định, chiến lược...

   32 p hict 25/04/2022 126 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 0 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Chương 0 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Hệ thống thông tin doanh nghiệ với mục tiêu giúp các bạn nắm vững các khái niệm, vai trò của HTTT trong DN. Hiểu rõ các HTTT doanh nghiệp và tác động của chúng đến hoạt động kinh doanh, việc ra quyết định và thay đổi cơ cấu tổ chức của DN.  Sự cần thiết của Enterprise Resource Planning (ERP) trong DN. Nắm được các qui trình nghiệp vụ chủ...

   7 p hict 25/04/2022 110 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hict