• Tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam

  Tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh thực phẩm Việt Nam. Dựa trên dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 130 DN kinh doanh thực phẩm đang hoạt động trên thị trường Việt Nam cho thấy loại hình chiến lược cạnh tranh được sử dụng đều có ảnh hưởng tích cực đến...

   8 p hict 30/01/2020 72 1

 • Tác động của công nghệ số tới hoạt động của khu vực tài chính

  Tác động của công nghệ số tới hoạt động của khu vực tài chính

  Bài viết tập trung vào hai vấn đề: (i) Công nghệ kỹ thuật số; (ii) Tác động của công nghệ kỹ thuật số tới hoạt động của khu vực tài chính.

   10 p hict 28/02/2020 68 1

 • Thúc đẩy dịch vụ tài chính chính thức tại Việt Nam hiện nay

  Thúc đẩy dịch vụ tài chính chính thức tại Việt Nam hiện nay

  Bài viết tìm hiểu thực trạng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính của người dân Việt Nam, qua đó đánh giá và đề xuất các kiến nghị nhằm thúc đẩy tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính chính thức tại Việt Nam.

   11 p hict 28/02/2020 65 1

 • Xây dựng mô hình toán tối ưu hoá mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín: Trường hợp của các sản phẩm Cartridge máy in tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận

  Xây dựng mô hình toán tối ưu hoá mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín: Trường hợp của các sản phẩm Cartridge máy in tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận

  Logistics ngược (Reverse Logistics) và Chuỗi cung ứng vòng kín (Closed-loop supply chain) đã thu hút nhiều sự quan tâm hơn như một cách để quản lý dòng sản phẩm ngược lại này một cách hiệu quả về chi phí. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu xây dựng mô hình toán về vấn đề tối ưu hóa cấu hình mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín. Để giải quyết...

   8 p hict 22/04/2019 150 1

 • Hoạt động bao thanh toán tại các công ty tài chính: Cần hoàn thiện khung pháp lý để phát triển

  Hoạt động bao thanh toán tại các công ty tài chính: Cần hoàn thiện khung pháp lý để phát triển

  Bài viết nghiên cứu khung pháp lý cho hoạt động bao thanh toán tại các công ty tài chính, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, nghiên cứu nêu ra những hạn chế cần khắc phục, bao gồm: (i) thiếu tính đồng bộ trong quy định pháp luật về chuyển nhượng các khoản phải thu; (ii) chưa xác định đầy đủ bản chất của hoạt động bao thanh toán,...

   9 p hict 28/02/2020 76 1

 • Ảnh hưởng của độ mở thương mại đến mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát ở Việt Nam

  Ảnh hưởng của độ mở thương mại đến mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát ở Việt Nam

  Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) nhằm tìm kiếm bằng chứng về sự ảnh hưởng của độ mở thương mại lên mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái vào trong lạm phát. Bài nghiên cứu tìm thấy ngưỡng độ mở thương mại mà tại đó quá trình truyền dẫn tỷ giá thay đổi là khoảng 117% GDP.

   15 p hict 22/04/2019 169 1

 • Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp FDI: Thực trạng tại các quốc gia đang phát triển và kiến nghị cho Việt Nam

  Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp FDI: Thực trạng tại các quốc gia đang phát triển và kiến nghị cho Việt Nam

  Thông qua việc tổng hợp, so sánh và phân tích số liệu, bài viết đưa ra những lý thuyết chung về ưu đãi thuế TNDN và cung cấp bức tranh tổng quan về thực trạng áp dụng các hình thức ưu đãi thuế tại những quốc gia đang phát triển. Cuối cùng, căn cứ vào thực trạng tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm cải cách các ưu đãi...

   12 p hict 28/02/2020 70 1

 • Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ hỗ trợ: Tổng quan cơ sở lý thuyết

  Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ hỗ trợ: Tổng quan cơ sở lý thuyết

  Mục tiêu của bài báo này là phân tích tổng quan cơ sở lý thuyết về tái cấu trúc quá trình kinh doanh (BPR) và các công cụ hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai BPR. Tổng quan lý thuyết về BPR gồm các khái niệm, các quá trình kinh doanh, vai trò của công nghệ thông tin, khi nào thực hiện, so sánh giữa BPR và TQM,...

   18 p hict 22/04/2019 161 1

 • Lối sống của doanh nhân và việc hoàn thiện các chế định bắt buộc

  Lối sống của doanh nhân và việc hoàn thiện các chế định bắt buộc

  Để lối sống doanh nhân ngày càng hoàn thiện, nhà nước cần xây dựng những chuẩn mực mới về doanh nhân phù hợp với chuẩn mực xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Đó là những doanh nhân có ý chí vươn lên, có lòng tự tôn dân tộc, có năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập, có đạo đức trong kinh doanh; biết kết...

   6 p hict 28/02/2020 66 1

 • Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp

  Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp

  Chất lượng quản trị công ty (QTCT) đã được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn sau nhiều vụ sụp đổ lớn trên thế giới và tại Việt Nam như Enron, Worldcom, Vinashin có phần lớn nguyên nhân xuất phát từ QTCT. Vì vậy, QTCT được đánh giá tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám...

   6 p hict 22/04/2019 137 1

 • Tổng quan về thực hành quản lý và ứng dụng ở Việt Nam

  Tổng quan về thực hành quản lý và ứng dụng ở Việt Nam

  Bài viết cung cấp bài học thực tiễn cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong nước áp dụng thực hành quản lý vào hoạt động quản lý thực tiễn hàng ngày để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Bài viết có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao năng lực...

   8 p hict 26/06/2020 10 1

 • Đánh giá của khách hàng cá nhân về nguồn lực doanh nghiệp

  Đánh giá của khách hàng cá nhân về nguồn lực doanh nghiệp

  Nghiên cứu này nhằm phân biệt nguồn lực doanh nghiệp theo quan điểm cũ (resource based view) - dựa vào nguồn lực và quan điểm mới - quan điểm trọng dịch vụ (service dominant logic). Nghiên cứu cũng sẽ góp phần giúp phát hiện hướng nghiên cứu mới trong việc nhận dạng các tiền tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng cá nhân thông qua nguồn lực doanh...

   8 p hict 22/04/2019 151 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số