• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 2: Đề tài, mục tiêu, mô hình, biến số và giả thuyết nghiên cứu" trình bày các nội dung: Đề tài NC, câu hỏi và mục tiêu NC, mô hình NC, biến NC và biến quan sát, giả thuyết NC, danh mục thông tin cần thu thập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hict 24/07/2017 279 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ (Service quality management) - Chương 5: Đảm bảo và cải tiến chất lượng dịch vụ

  Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ (Service quality management) - Chương 5: Đảm bảo và cải tiến chất lượng dịch vụ

  Chương 5 đề cập đến vấn đề về đảm bảo và cải tiến chất lượng dịch vụ. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Đảm bảo chất lượng dịch vụ, cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hict 26/04/2018 278 3

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0" cung cấp cho người học các thông tin: Vai trò và mục tiêu của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá, phương pháp học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hict 31/10/2017 278 2

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về dự báo nhu cầu sản phẩm. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời tham khảo.

   39 p hict 29/03/2018 278 3

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - MBA. Vũ Văn Hải

  Mục tiêu của chương 6 là giúp các bạn hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp, giới thiệu các chiến lược cấp doanh nghiệp thông dụng, có khả năng áp dụng chiến lược cấp doanh nghiệp vào thực tiễn.

   64 p hict 30/06/2018 277 3

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 7 Tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được khái niệm về tầm quản trị, các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức, ưu và nhược điểm và phạm vi áp dụng, các kiểu cơ cấu quản trị, ưu và nhược điểm của mỗi kiểu cơ cấu quản trị, nắm được khái niệm tập quyền và phân quyền trong quản trị và tiến trình...

   12 p hict 28/12/2017 277 2

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 29/03/2018 276 3

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 8: Quản trị dự trữ

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 8: Quản trị dự trữ

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 8: Quản trị dự trữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dự trữ và quản trị dự trữ, quản trị dự trữ về mặt hiện vật, quản trị kế toán dự trữ, quản trị kinh tế dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hict 23/08/2018 275 2

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 7 Lý thuyết hàng đợi. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các chi phí của hàng đợi, các đặc tính của hệ thống hàng đợi, các mô hình bài toán hàng đợi.

   12 p hict 29/03/2018 274 3

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 - ĐH Thương mại

  Chương 7 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về lập lịch trình sản xuất. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất (phương pháp Johnson), sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.

   28 p hict 29/03/2018 272 3

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (Material Requirements Planning- MRP), tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 29/03/2018 270 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Trong chương này sẽ cung cấp cho người học một số bài tập trong chương 1, chương 2 và chương 3 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm. Các bài tập này giúp người học củng cố và ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương 1, 2 và 3. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   5 p hict 28/02/2018 268 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số