• Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 do Nguyễn Thị Thùy Vinh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tăng trưởng kinh tế và các yếu tố quyết định, một số lý thuyết tăng trưởng, các chính sách thúc đẩy tăng trưởng,...

   6 p hict 30/01/2018 253 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận về sản xuất và quản trị sản xuất, lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 23/08/2018 250 2

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Sự cần thiết và vai trò của MIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của MIS, MIS giúp các bạn có được kỹ năng gì trong công việc, phát triển và sử dụng HTTT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hict 26/04/2018 248 3

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Nội dung Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thất nghiệp", cụ thể như: Đo lường thất nghiệp, nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp,...

   5 p hict 30/01/2018 246 2

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 trình bày về "Đánh giá hoạt động của các thành viên". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên.

   31 p hict 28/02/2018 232 4

 • Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của bài giảng chương 5: Mô tả các lợi ích của việc theo đuổi dự án FDI đối với công ty ĐQG, giải thích lợi ích của đa dạng hóa quốc tế trong phân tích lợi tức – rủi ro của các dự án đầu tư quốc tế, mô tả tác động của môi trường kinh doanh quốc tế đối với các thông số tài chính dự án FDI của công ty ĐQG tư ban đầu.

   6 p hict 28/12/2017 231 2

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 12 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 12 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 12: Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể đa biến, phương trình hồi quy tuyến tính mẫu đa biến, hồi quy với biến đầu vào định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hict 31/10/2017 228 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 4: Phương pháp 6 sigma" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phương pháp quản lý 6 sigma, six sigma và chu trình quản lý DMAICSix Sigma và chu trình quản lý DMAIC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 25/03/2020 156 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 2: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p hict 25/03/2020 149 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng toàn diện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về TQM, áp dụng TQM trong tổ chức, một số phương pháp phối hợp với TQM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hict 25/03/2020 147 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 5: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 25/03/2020 143 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 1: Tổng quan về chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chất lượng, quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 25/03/2020 140 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số