• Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Trong chương này sẽ cung cấp cho người học một số bài tập trong chương 1, chương 2 và chương 3 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm. Các bài tập này giúp người học củng cố và ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương 1, 2 và 3. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   5 p hict 28/02/2018 268 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ (Service quality management) - Chương 2: Thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ

  Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ (Service quality management) - Chương 2: Thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ

  Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ (Service quality management) - Chương 2: Thiết kế, đánh giá và quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế và đánh giá chất lượng dịch vụ; quản trị lỗ hổng chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p hict 26/04/2018 267 3

 • Bài giảng Trả công lao động

  Bài giảng Trả công lao động

  Mục tiêu của Bài giảng Trả công lao động là: Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về trả công LĐ trong DN, bao gồm các nguyên tắc, hình thức trả công lao động, quy chế lương và các kỹ thuật xây dựng thang bảng lương và tổ chức trả công trong doanh nghiệp.

   114 p hict 30/06/2018 266 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - Ngô Thùy Linh

  Nội dung bài giảng sẽ tập trung thảo luận hai nội dung chính: Quản lý quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT. Hai chủ đề này liên quan chặt chẽ với nhau và đôi khi trùng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p hict 26/04/2018 266 3

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

  Mục tiêu cơ bản của chương 11 trình bày về chiến lược có hiệu quả hay không? tìm ra nguyên nhân? đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   24 p hict 30/06/2018 263 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Các HTTT được mô tả trong Chương 5 tạo ra một lượng lớn dữ liệu. Hầu hết các dữ liệu được sử dụng cho các mục đích tác nghiệp, chẳng hạn như đơn theo dõi đặt hàng, hàng tồn kho, các khoản phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hict 26/04/2018 262 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Chương này sẽ giới thiệu chung về các ứng dụng quản lý tri thức và kinh doanh thông minh. Thảo luận về nhu cầu, mục đích của các kho dữ liệu và người sử dụng sẽ đón nhận các hệ kinh doanh thông minh như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà Fox Lake có thể sử dụng để xác định các hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều nhất hoặc ít nhất...

   62 p hict 26/04/2018 262 3

 • Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

  Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 trình bày về Dự báo. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các thành phần trong dự báo, phương pháp Chuỗi thời gian, độ chính xác của dự báo, phương pháp Hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hict 29/03/2018 260 3

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 4 Thông tin trong quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được bản chất của thông tin quản trị, biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức, nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin, hiểu được phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin, biết cách tổ chức và quản trị...

   10 p hict 28/12/2017 259 2

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 8 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 8 - ĐH Thương mại

  Chương 8 đề cập đến vấn đề về quản trị dự trữ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về dự trữ và quản trị dự trữ, Quản trị dự trữ về mặt hiện vật, quản trị kế toán dự trữ, quản trị kinh tế dự trữ.

   38 p hict 29/03/2018 258 3

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê" giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về thống kê và thống kê trong kinh doanh, một số khái niệm, thống kê mô tả, thống kê suy diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hict 24/04/2017 256 2

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 13: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về chỉ số, chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc, chỉ số không gian (chỉ số địa phương),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hict 31/10/2017 255 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số