• Bài giảng Môn Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Môn Ngân hàng thương mại

  Nội dung bài giảng "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.

   53 p hict 22/04/2019 25 1

 • Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Thẩm định tín dụng ngân hàng

  Nội dung của bài giảng trình bày khái quát về tín dụng ngân hàng và thẩm định tín dụng, thẩm định tín dụng ngắn hạn, thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro, thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân.

   138 p hict 22/04/2019 19 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hict 22/04/2019 21 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 4: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn huy động, quản trị vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hict 22/04/2019 21 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại" trình bày các kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại và tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hict 22/04/2019 25 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

  Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 22/04/2019 22 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

  Chương 2 - Quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản. Những nội dung chính được trình bày trong chương: Khái quát bảng cân đối kế toán của ngân hàng, chiến lược quản trị tài sản, chiến lược quản trị nợ, chiến lược quản trị kết hợp tài sản và nợ, quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kì hạn.

   29 p hict 22/04/2019 20 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 1 – ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ ngân hàng và những xu hướng ảnh hưởng tới dịch vụ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 22/04/2019 17 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 3 – ĐH Thương mại

  Chương 3 - Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 3: Khái niệm nguồn vốn, các loại nguồn vốn của NHTM, tầm quan trọng của nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, các mô hình quản trị nguồn vốn, quản trị vốn chủ sở hữu, quản trị vốn tiền gửi, quản trị vốn phi tiền gửi.

   20 p hict 22/04/2019 23 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 4 – ĐH Thương mại

  Chương 4 - Quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương 4: Khái niệm và phân loại cho vay; nguyên tắc và điều kiện cho vay, đối tượng, thời hạn và mức cho vay, các phương thức cho vay ngắn hạn, các phương thức cho vay trung và dài hạn. Mời các bạn tham khảo.

   64 p hict 22/04/2019 16 1

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 5 – ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản, thanh toán dựa trên chứng từ giấy và chứng từ điện tử, thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế, thanh toán cho khách hàng và thanh toán giữa các ngân hàng, một số hình thức thanh toán chủ yếu.

   44 p hict 22/04/2019 19 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 Thị trường công cụ phái sinh do TS. Trần Thị Mộng Tuyết biên soạn với nội dung chính là: Các dạng hợp đồng quyền chọn, nghiệp vụ hoán đổi, quyền mua cổ phần,..

   31 p hict 26/01/2019 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số