• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   58 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích 3 cấp độ của sản phẩm, trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hict 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do ThS. Đinh Chí Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Với mục tiêu chính giúp các bạn nắm được đặc điểm của 3 thành viên trong kênh phân phối, đặc trưng của 3 loại cấu trúc kênh PP đơn giản, trình bày 3 chính sách phân phối, lựa chọn được cấu trúc kênh và chính sách phân phối phù hợp.

   28 p hict 21/03/2019 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu chương 2 giúp nhận biết 04 tiêu chí phân đoạn thị trường, mô tả 02 tiêu chí nghiên cứu thị trường, trình bày 02 nguồn thông tin, trình bày được 02 nội dung nghiên cứu thị trường.

   30 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc định giá sản phẩm, phương pháp định giá cơ bản, chính sách giá. Với 3 mục tiêu chính như trên sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết nội dung bài giảng chương 4.

   35 p hict 21/03/2019 0 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Chương 6 trình bày về "Chính sách chiêu thị khuyến mãi". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiêu thị, tiến trình thiết kế truyền thông chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hict 21/03/2019 1 0

 • Mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu và chất lượng mối quan hệ thương hiệu - Khách hàng trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam

  Mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu và chất lượng mối quan hệ thương hiệu - Khách hàng trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam

  Xây dựng mối quan hệ có chất lượng với khách hàng là điều cần thiết [11] để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vì vậy, chất lượng mối quan hệ là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về bản chất và các khía cạnh của chất lượng mối quan hệ trong kinh doanh. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu xem xét bản...

   11 p hict 21/03/2019 1 0

 • Thái độ đối với quảng cáo trực tuyến và ý định tiếp tục mua của người tiêu dùng một nghiên cứu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh

  Thái độ đối với quảng cáo trực tuyến và ý định tiếp tục mua của người tiêu dùng một nghiên cứu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh

  Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến thái độ, đồng thời kiểm định ảnh hưởng của thái độ đối với quảng cáo trực tuyến đến ý định tiếp tục mua sản phẩm nước giải khát có ga.

   17 p hict 21/03/2019 1 0

 • Sức mạnh của thương hiệu trên thị trường sản phẩm

  Sức mạnh của thương hiệu trên thị trường sản phẩm

  Thương hiệu và vấn đề phát triển thương hiệu cho hàng hóa lại trở thành chủ đề thời sự được các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội thương mại và các nhà nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam quan tâm đặc biệt.

   9 p hict 21/03/2019 1 0

 • Nhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyết

  Nhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyết

  Nghiên cứu này sẽ giải thích và nhận diện các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Nghiên cứu sử dụng phương pháp “review” của Creswell (2003) và nghiên cứu định tính với việc phỏng vấn các chuyên gia. Và kết quả nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.

   6 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: Bản chất, chức năng nhiệm vụ của kế toán; tầm quan trọng của thông tin kế toán với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế; các nguyên tắc phương pháp kế toán; quá trình đo lường ghi chép cung cấp thông tin kế toán....

   72 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép

  Bài giảng Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép với mục đích trình bày về: Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi nợ, ghi có; hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế toán; hiểu mối .quan hệ dối ứng kế toán, nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu; biết sử dụng phương trình kế...

   80 p hict 21/03/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số