• Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 8 - Lê Quang Lợi

  Bài 8: Mô hình tài liệu HTML. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái quát về DOM, tài liệu trong DOM, các hàm cơ bản, thao tác với tài liệu HTML, các đối tượng cơ bản trong tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hict 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng môn Logistics - Vũ Đình Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics - Vũ Đình Nghiêm Hùng

  Bài giảng môn Logistics trình bày về khái niệm về nội dung của Logistics, xác định nhà cung cấp, phương pháp đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, phương pháp AHP trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, kho hàng và bài toán phân bổ hệ thống kho...

   54 p hict 28/02/2018 14 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất có cấu trúc gồm 7 chương trình bày về những nội dung sau: Những vấn đề chung về quản trị sản xuất và dịch vụ, dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định tổng hợp, lập trình sản xuất, quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   312 p hict 28/02/2018 11 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 2 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm trình bày các nội dung liên quan đến chất lượng sản phẩm như: Khái quát chung về chất lượng sản phẩm, yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng, quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng, chi phí chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hict 28/02/2018 10 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 3 của bài giảng quản lý chất lượng sản phẩm trình bày các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Khái quát chung về chất lượng và quản lý chất lượng, các phương pháp quản lý chất lượng, các biện pháp quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 28/02/2018 13 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 1 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm do TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn trình bày một số nội dung về sản phẩm và phân loại sản phẩm. Mục tiêu của chương này là tìm hiểu một số khái niệm cơ bản; phân loại sản phẩm; ký hiệu sản phẩm, nhãn, nhãn hiệu hàng hóa.

   11 p hict 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 4 trình bày về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp – Áp dụng ISO 9000. Các nội dung chính của chương này gồm: Khái quát chung về quản lý chất lượng ở doanh nghiệp, các nguyên lý cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng, quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở doanh nghiệp và một số tình huống thảo luận. Mời tham khảo.

   16 p hict 28/02/2018 9 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Chương 5 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm trình bày về vấn đề kiểm soát và đánh giá chất lượng. Nội dung chính của chương này gồm có: Một số khái niệm thống kê cơ bản, kiểm soát quá trình bằng thống kê, một số công cụ để kiểm soát chất lượng, đánh giá chất lượng, một số bài tập tình huống.

   21 p hict 28/02/2018 9 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài tập chương 1, 2, 3 - TS. Nguyễn Văn Minh

  Trong chương này sẽ cung cấp cho người học một số bài tập trong chương 1, chương 2 và chương 3 của bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm. Các bài tập này giúp người học củng cố và ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương 1, 2 và 3. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   5 p hict 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Môi trường và hành vi trong kênh phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Môi trường của kênh phân phối, các yếu tố môi trường của kênh phân phối, các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối, sức mạnh của thành viên, các vấn đề về thông tin trong kênh phân phối.

   11 p hict 28/02/2018 9 1

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tổng quan về Quản trị kênh phân phối", cụ thể như: Khái niệm kênh phân phối, lý thuyết về quá trình phân phối, các thành viên trong kênh phân phối,...

   11 p hict 28/02/2018 10 1

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Sau khi học xong chương "Chiến lược phân phối" này người học có thể hiểu về: Vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing, mối quan hệ giữa chiến lược phân phối và chiến lược Marketing, thiết kế chiến lược phân phối, mô hình kênh phân phối liên kết dọc, quản lý kênh phân phối.

   7 p hict 28/02/2018 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số