• Bài giảng Kế toán 1: Chương 5 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 5 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Chương 5: Bằng chứng kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán, yêu cầu của bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 28/12/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức về hình thức kế toán. Cùng nắm nội dung bài giảng thông qua việc tìm hiểu tổng quan về sổ kế toán, các hình thức ghi sổ kế toán và thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

  Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản về hoàn thành kiểm toán nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, đánh giá kết quả chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, nội dung báo cáo kiểm toán và các ý...

   11 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 trình bày "Kế toán hàng tồn kho". Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học có thể hiểu và giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, nắm được cách thức xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, nhận biết được...

   53 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thao tác các bút toán cuối kỳ ước tính chi phí thuế TNDN Kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến tiền và nợ phải thu, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu, nhận biết chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu, đọc và giải thích được các thông tin liên...

   49 p hict 28/12/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

  Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 do Ngô Hoàng Điệp biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho quá trình giảng dạy. Qua nội dung bài giảng, người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về khái niệm và các nguyên tắc trong phần tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình, những yêu cầu cơ bản...

   48 p hict 28/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hict 28/12/2018 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về báo cáo tài chính, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 28/12/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hict 28/12/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng giúp người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản: Kế toán mua hàng, kế toán kho, TSCĐ, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p hict 28/12/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam (2018)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán cung cấp cho người học các khái niệm, phân tích các thành phần của HTTTKT, tiếp cận phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p hict 28/12/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số