• Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu về đồ họa máy tính - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu về đồ họa máy tính - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Giới thiệu về đồ họa máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số ứng dụng của đồ họa máy tính, khái niệm về máy tính, tổng quan về một hệ đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh (tt)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh (tt)

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều" cung cấp cho người học các kiến thức về biểu diễn đối tượng ba chiều bao gồm: Biểu diễn mặt đa giác, các đường cong và mặt cong, các mặt có quy luật, các mặt cong bậc hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Hiển thị đối tượng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình hiển thị đối tượng hai chiều; các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng; thuật toán xén đa giác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép biến đổi hình học, phép biến đổi mô hình và phép biến đổi hệ trục tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 9&10 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 9&10 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 9 & 10: Các phương pháp nén ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nén ảnh, phân loại các phương pháp nén ảnh, một số phương pháp nén ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Giới thiệu đồ họa 3 chiều" do TS. Đào Nam Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về đồ họa ba chiều, biểu diễn đối tượng ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 4 & 5 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 4 & 5 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 4 & 5: Nâng cao chất lượng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nâng cao chất lượng ảnh, các kỹ thuật trên miền không gian, một số bộ lọc cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   26 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 1 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 1 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và phương pháp đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 2 & 3 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 2 & 3 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 2 & 3: Nâng cao chất lượng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nâng cao chất lượng ảnh, kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh, một số phép biến đổi cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 6 & 7 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng Xử lý ảnh: Bài 6 & 7 - ThS. Đinh Phú Hùng

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Bài 6 & 7: Phương pháp nén ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nén ảnh, phân loại các phương pháp nén ảnh, một số phương pháp nén ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 5: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Trình bày dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 5: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Trình bày dữ liệu

  Bài giảng bài 4 giúp người học hiểu và áp dụng được các phương pháp trình bày dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, biết tổ chức và làm việc nhóm trình bày dữ liệu nghiên cứu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các đại lượng thống kê mô tả, bảng kết hợp nhiều biến, trình bày kết quả bằng đồ thị. Mời tham khảo.

   15 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng Excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng Excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng Excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế. Bài học này sẽ giúp người học: Hiểu bài toán dòng tiền, bài toán điểm hòa vốn, bài toán tối ưu trong kinh tế; sử dụng được phần mềm Excel để giải quyết bài toán dòng tiền, bài toán điểm hòa vốn, bài toán tối ưu trong kinh tế.

   15 p hict 28/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số