• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Kết nối mạng Internet: Cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao phải kết nối mạng lớp Internetworking; khái niệm kết nối mạng và kiến trúc Internet; cấu trúc địa chỉ IP, liên hệ giữa địa chỉ IP, địa chỉ MAC; IP và các giao thức có liên quan; định tuyến trong Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Giao thức TCP/UDP" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về giao thức TCP/UDP, giao thức UDP, giao thức TCP (chức năng TCP, điều khiển luồng và chống tắc nghẽn trong TCP). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   33 p hict 21/11/2017 4 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 1 "Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin" trình bày các nội dung chính như: Mở đầu về bảo mật hệ thống thông tin, các yêu cầu an toàn thông tin, phân loại tấn công mạng, ba khía cạnh của an toàn thông tin

   65 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 2 "Bảo mật mạng" với các nội dung như sau: Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, an toàn và bảo mật thông tin hiện nay, bảo vệ thông tin trong quá trình truyền thông tin trên mạng,...

   22 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 3 "Mã hoá đối xứng căn bản" trình bày các nội dung chính như: Mã hoá ceasar, mô hình mã hoá đối xứng, đặc tính và yêu cầu của mã, mã rail fence,...

   33 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1 tiếp theo trình bày các nội dung chính như: Mã hoán vị, các phương pháp mã hoá đã trình bày cho đến thời điểm này sử dụng phương thức thay một chữ cái trong bản rõ bằng một chữ cái khác trong bản mã.

   19 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

  Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác. Việc mã hóa từng cặp được thực hiện theo quy tắc. Để nắm chi tiết nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo) An toàn thông tin trình bày các nội dung chính như: Mã hóa dữ liệu, kiểm tra chỉnh sửa dữ liệu, nguyên tắc thực hiện của RSA,...

   23 p hict 21/11/2017 4 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 4 "Mã hoá đối xứng hiện đại" gồm các nội dung chính như: Phương thức mã hóa RC4, mã hóa dòng tiêu biểu là A5/1 và RC4, phương thức mã hóa A5/1,...

   33 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 5 "Mã đối xứng hiện đại - Mã khối" với các nội dung chính như: Mã khối an toàn lý tưởng, mô hình mã Feistel, các vòng của TinyDES,...

   33 p hict 21/11/2017 3 1

 • Giáo trình Thương mại quốc tế (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Thương mại quốc tế (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Thương mại quốc tế gồm 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các nội dung: Chương 1 - Đối tượng và nhiệm vụ môn học, chương 2 - Bản chất của thương mại quốc tế, chương 3 - Lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển và tân cổ điển, chương 4 - Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p hict 31/10/2017 4 1

 • Giáo trình Thương mại quốc tế (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Thương mại quốc tế (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Thương mại quốc tế gồm có những nội dung cụ thể sau: Chương 5 - Lợi thế theo qui mô và cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại quốc tế nội ngành, chương 6 - Hàng rào thuế quan, chương 7 - Các hàng rào thương mại phi thuế quan, chương 8 - Chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện cán cân thanh toán mất cân bằng. Mời tham khảo.

   161 p hict 31/10/2017 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số