• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

  Mục tiêu của chương 8 nhằm giúp người học nắm được quy trình để xây dựng chiến lược, sử dụng các công cụ ma trận, lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

   60 p hict 30/06/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

  Nội dung chính của chương 9 là: chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược tác nghiệp, chiến lược tài chính, chiến lược R & D, chiến lược nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hict 30/06/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - MBA. Vũ Văn Hải

  Nội dung cơ bản của bài giảng chương 10 lược là: Các vấn đề quản trị, các vấn đề marketing, các vấn đề tài chính, các vấn đề R & D, các các vấn đề về hệ thống thông tin. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

  Mục tiêu cơ bản của chương 11 trình bày về chiến lược có hiệu quả hay không? tìm ra nguyên nhân? đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   24 p hict 30/06/2018 7 0

 • Bài giảng Trả công lao động

  Bài giảng Trả công lao động

  Mục tiêu của Bài giảng Trả công lao động là: Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về trả công LĐ trong DN, bao gồm các nguyên tắc, hình thức trả công lao động, quy chế lương và các kỹ thuật xây dựng thang bảng lương và tổ chức trả công trong doanh nghiệp.

   114 p hict 30/06/2018 6 0

 • Bài giảng Tiền tệ và ngân hàng - PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa

  Bài giảng Tiền tệ và ngân hàng - PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa

  Mục đích của môn học nhằm nâng cao kiến thức lý thuyết vĩ mô nền tảng về tiền tệ và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường và liên hệ thực tế Việt Nam, giúp người học có thể hiểu và giải thích được các biến động về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ảnh hưởng của những biến biến động này đến các biến số kinh tế vĩ mô

   75 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học do Nguyễn Thị Oanh biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 30/06/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc của quản trị tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 30/06/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai của tiền tệ, giá trị hiện tại của tiền tệ, các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p hict 30/06/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, nội dung phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p hict 30/06/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu được tầm quan trọng của quyết định tài trợ đối với DN, nắm được các phương thức tài trợ cơ bản của DN, xác định được chi phí sử dụng vốn, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, các loại đòn bẩy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hict 30/06/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Oanh

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học nắm được khái niệm đầu tư dài hạn và phân loại dự án đầu tư, biết cách xác định dòng tiền của dự án, sử dụng được phương pháp thẩm định dự án đầu tư; nắm được ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hict 30/06/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số