• Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 5 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 5 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích chi phí và lợi ích dự án công. Các nội dung chính cần tìm hiểu trong chương này gồm có: đo lường chi phí dự án, tỷ lệ chiết khấu xã hội, gắn kết các yếu tố lại với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hict 17/06/2017 3 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 3 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 3 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Một vài thị trường hoạt động không có hiệu quả bởi một số đặc tính của hàng hóa công. Bài học này sẽ cho thấy vai trò của chính phủ trong việc cung cấp hàng hóa công và cho thấy khu vực tư có khuynh hướng cung cấp dưới mức tiềm năng của họ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   53 p hict 17/06/2017 4 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 4 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 4 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng chương 4 trình bày các vấn đề liên quan đến ngoại tác phát sinh của tài chính công và chính sách công. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết ngoại tác, khu vực công giải quyết vấn đề ngoại tác, phân biệt cách tiếp cận giá và số lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công - Chương 1 trình bày các nguyên lý phân tích tài chính công. Nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Lý thuyết tối đa hóa thỏa dụng (Utility maximization), lý thuyết hiệu quả xã hội (Social Efficiency), hàm phúc lợi xã hội (Social (Social welfare welfare functions). Mời các bạn cùng

   102 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 6 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 6 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công - Chương 6 cung cấp các kiến thức về kinh tế chính trị (Lựa chọn công). Bài học này tập trung vào câu hỏi thứ 4 của tài chính công, đó là: tại sao chính phủ làm những cái mà họ đang làm? Chúng ta bắt đầu bàn luận kịch bản tốt nhất, trong đó chính phủ đo lường và tổng hợp sở thích của công chúng, qua đó ra...

   51 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 2 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 2 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chương 2 giúp người học hiểu rõ hơn về công cụ thực nghiệm của tài chính công. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân biệt giữa sự tương quan và nguyên nhân, phép thử ngẫu nhiên (randomized trials), phương pháp thu thập dữ liệu quan sát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 17/06/2017 3 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương mở đầu - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương mở đầu - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Chương mở đầu của bài giảng Nhập môn Tài chính công giúp người học hiểu rõ tại sao phải nghiên cứu tài chính công. Các nội dung chính được thảo luận trong chương này gồm có: Khu vực công, chính sách công và vai trò can thiệp của chính phủ, nghiên cứu các mô hình ra quyết định chính sách thông qua sử dụng công cụ tài chính công. Mời các bạn cùng...

   20 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 7 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Chương 7 - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng chương 7 thảo luận các vấn đề liên quan đến phân cấp tài khóa. Thông qua chương này, người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau: Phân cấp tài khóa ở Mỹ và các nước, phân cấp tài khóa tối ưu, tái phân phối giữa các cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hict 17/06/2017 3 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm tra mối liên hệ giữa các con số trên các BCTC & phát hiện xu hướng biến động của các con số đó; sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai; đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện...

   34 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tài chính là gì, phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hict 17/06/2017 2 1

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành, nguyên tắc & phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hict 17/06/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số