• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hict 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hict 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" trình bày các đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK, ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hict 24/04/2017 7 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán Doanh nghiệp sản xuất" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp; giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm và trình bày cách thức tính toán giá thành của doanh nghiệp sản xuất hàng loạt;... Mời các bạn cùng...

   7 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Mạch điện 1: Chương 4 - Mạch xoay chiều 3 pha

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 4 - Mạch xoay chiều 3 pha

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Mạch điện 1: Chương 4 - Mạch xoay chiều 3 pha sau đây để nắm bắt những kiến thức về mạch nhiều pha và ba pha ghép nối mạch; hệ thống nối sao ba dây cân bằng; hệ thống nguồn Y; mạch ba pha đối xứng 4 dây.

   5 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Mạch điện 1: Chương 3 - Mạch xác lập điều hòa

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 3 - Mạch xác lập điều hòa

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 3 - Mạch xác lập điều hòa sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về quá trình điều hòa; phương pháp biên độ phức; quan hệ giữa U và I trên các phần tử R, L, C - trở kháng và dẫn nạp; định luật Ohm, Krircho và một số kiến thức khác.

   9 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Mạch điện 1: Chương 1 - Khái niệm chung về mạch điện

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 1 - Khái niệm chung về mạch điện

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 1 - Khái niệm chung về mạch điện do GV. Trần Thị Thu Thảo biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về phạm vi ứng dụng của lý thuyết mạch; mạch điện và các phần tử mạch; phân loại mạch điện; các định luật cơ bản.

   7 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Mạch điện 1: Chương 2 - Phương pháp giải mạch DC

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 2 - Phương pháp giải mạch DC

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 2 - Phương pháp giải mạch DC sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về các phương pháp biến đổi tương đương mạch; phương pháp dòng nhánh; phương pháp thế nút; phương pháp dòng mắt lưới; các định lý mạch cơ bản.

   7 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Mạch điện 1: Chương 5 - Mạch hai cửa

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 5 - Mạch hai cửa

  Bài giảng Mạch điện 1: Chương 5 - Mạch hai cửa trình bày về khái niệm mạng hai cửa; hệ phương trình trạng thái của mạng hai cửa; quan hệ giữa các bộ thông số của mạng hai cửa; phân loại mạng hai cửa; cách nối mạng hai cửa.

   6 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Điện tử công suất 1: Chương 4.2 - PGS. TS. Phan Quốc Dũng

  Bài giảng Điện tử công suất 1: Chương 4.2 - PGS. TS. Phan Quốc Dũng

  Chương này cung cấp kiến thức về bộ nguồn một chiều chế độ xung cách ly. Nội dung chương này gồm có: Bộ biến đổi DC/DC dạng flyback, bộ biến đổi DC/DC dạng forward, bộ biến đổi DC/DC dạng push-pull, bộ biến đổi DC/DC dạng full-bridge, bộ biến đổi DC/DC đa ngõ ra, bộ biến đổi DC/DC.

   37 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Điện tử công suất 1: Chương 4.1 - PGS. TS. Phan Quốc Dũng

  Bài giảng Điện tử công suất 1: Chương 4.1 - PGS. TS. Phan Quốc Dũng

  Chương 4 - Bộ biến đổi điện áp một chiều. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Bộ giảm áp, bộ tăng áp, bộ đảo dòng, bộ tổng quát, phương pháp điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Điện tử công suất 1: Chương 2 - PGS. TS. Phan Quốc Dũng

  Bài giảng Điện tử công suất 1: Chương 2 - PGS. TS. Phan Quốc Dũng

  Chương 2 giới thiệu về bộ chỉnh lưu. Chức năng của bộ chỉnh lưu và ứng dụng, phân loại, sơ đồ khối bộ chỉnh lưu không điều khiển, cơ bản về chỉnh lưu diode, mạch chỉnh lưu diode cầu 1 pha,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   65 p hict 24/04/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số