• Bài tiểu luận Công nghệ Dệt

  Bài tiểu luận Công nghệ Dệt

  Bài tiểu luận giúp sinh viên kiến thức về quá trình gia công sợi, tơ thành vải dệt kim hoặc sản phẩm dệt kim, bao gồm: đánh ống, làm sạch sợi, chuyển các ống sợi, con sợi thành những búp sợi lớn hơn và dệt trên máy dệt kim đan ngang, máy dệt kim phẳng,...Sinh viên tham khảo tài liệu này để biết về các kiểu dệt của vải dệt kim, một số máy...

   70 p hict 27/04/2015 368 10

 • Luận văn: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội

  Luận văn: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội

  Luận văn "Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 lý luận chung về công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty dệt may Hà Nội, chương 3 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên...

   80 p hict 26/02/2017 196 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số