• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - MBA. Vũ Văn Hải

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - MBA. Vũ Văn Hải

  Nội dung Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 gồm có: Khái niệm, vai trò và phân loại của quản trị chiến lược. Các giai đoạn của quản trị chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   38 p hict 30/06/2018 348 3

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về xây dựng nhóm làm việc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và tầm quan trọng của xây dựng nhóm làm việc; lựa chọn thành viên tham gia nhóm làm việc; xác định và phổ biến mục tiêu, xây dựng các nét đặc trƣng của nhóm làm việc; phân công công việc và thiết lập cơ chế...

   22 p hict 29/03/2018 347 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của bài giảng chương 4: Mô tả các hình thức tài trợ ngắn hạn mà công ty ĐQG có thể tiếp cận, lý giải động cơ và cách thức quyết định tài trợ từ nước ngoài của các công ty ĐQG, bàn luận về các tiêu chuẩn phải quan tâm khi lựa chọn tài trợ từ nước ngoài của công ty ĐQG.

   5 p hict 28/12/2017 346 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia là: Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, thảo luận về các tình huống quản trị tài chính công ty đa quốc gia, bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển năng lực cá nhân trong quản trị tài chính công ty đa quốc gia cũng như các doanh...

   5 p hict 28/12/2017 345 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chương 2 Tiếng nói khách hàng của bài giảng Quản trị chất lượng nêu một số khẩu hiệu về khách hàng, các loại khách hàng, thái độ và sự trung thành của khách hàng, thu thập ý kiến khách hàng. Một vài lưu ý khi thăm dò ý kiến khách hàng, vài gợi ý khi viết các câu hỏi điều tra, thăm dò. Đối sánh các kỳ vọng của khách hàng và các dịch...

   26 p hict 22/11/2017 345 3

 • Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trình bày các nội dung về những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, phân tích hệ thống tìm tin, thiết kế hệ thống tìm tin quản lý, cài đặt và khai thác hệ thống tìm tin quản lý, Các hệ thống thông tin quản lý chức năng, Các hệ thống thông tin quản lý tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hict 29/03/2018 343 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo và phát triển, đánh giá nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p hict 23/08/2018 343 2

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi thời gian, phân loại chuỗi thời gian, thành phần chuỗi thời gian, các chỉ tiêu phân tích chuỗi thời gian, lượng tăng giảm tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 24/04/2017 343 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Trần Hoa Phúc Chân

  Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Trần Hoa Phúc Chân

  Bài giảng Quản trị chiến lược trình bày lý thuyết căn bản về quản trị chất lượng bài giảng gồm 6 bài như: khía quát về quản trị chất lượng, nghiên cứu và phân tích môi trường, xác định sứ mạng và mục tiêu, xây dựng và lựa chọn chiến lược công ty...

   220 p hict 25/04/2015 343 2

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn quản trị hành vô tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được Khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác, hiểu rỏ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức, nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị...

   20 p hict 26/09/2017 339 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Xây dựng môi quan hệ để làm việc hiệu quả bao gồm những nội dung về tìm, nhận, giao tiếp thông tin & ý tưởng; khuyến khích sự tự tin và hy vọng; xác định, sử dụng mạng lưới & quan hệ; đóng góp để có kết quả tốt hơn.

   20 p hict 30/08/2017 339 2

 • Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - Trần Minh Huy

  Bài giảng môn Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - Trần Minh Huy

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p hict 23/08/2018 338 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số