• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Chương này sẽ giới thiệu chung về các ứng dụng quản lý tri thức và kinh doanh thông minh. Thảo luận về nhu cầu, mục đích của các kho dữ liệu và người sử dụng sẽ đón nhận các hệ kinh doanh thông minh như thế nào. Tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật mà Fox Lake có thể sử dụng để xác định các hướng dẫn có ảnh hưởng nhiều nhất hoặc ít nhất...

   62 p hict 26/04/2018 146 3

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 trình bày về "Đánh giá hoạt động của các thành viên". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên.

   31 p hict 28/02/2018 130 3

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về giao tiếp trong nhóm làm việc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp trong nhóm làm việc, các hình thức và các yếu tố cấu thành giao tiếp trong nhóm làm việc, các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp trong nhóm làm việc, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm...

   18 p hict 29/03/2018 176 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng giúp người học có thể giải đáp các câu hỏi: Cộng tác là gì, các thành phần của HTTT cộng tác, sử dụng hệ cộng tác như thế nào để tăng thông tin liên lạc trong đội làm việc, sử dụng hệ cộng tác để quản lý nội dung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p hict 26/04/2018 141 3

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tài

  Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tài

  Chương 6 trình bày về "Các yếu tố cá nhân: Các giá trị và triết lý tinh thần". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Triết lí tinh thần, quan điểm về triết lý tinh thần, đạo đức học, quan điểm tương đối, những đức tính tốt giúp cho các giao dịch kinh doanh,...

   16 p hict 26/07/2018 185 3

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 do ThS. Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối, phững vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối, thúc đẩy hoạt động của các thành viên, sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối.

   41 p hict 28/02/2018 207 3

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về xây dựng nhóm làm việc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và tầm quan trọng của xây dựng nhóm làm việc; lựa chọn thành viên tham gia nhóm làm việc; xác định và phổ biến mục tiêu, xây dựng các nét đặc trƣng của nhóm làm việc; phân công công việc và thiết lập cơ chế...

   22 p hict 29/03/2018 172 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 9 - Ngô Thùy Linh

  Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát việc quản lý IS và nguồn lực IT. Chúng ta bắt đầu bằng việc thảo luận chức năng chính và tổ chức của bộ phận IS. Sau đó chúng ta sẽ xem xét mỗi chức năng chính chi tiết hơn: Lập kế hoạch sử dụng IT/IS, tạo và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính, tạo và quản lý HTTT doanh nghiệp, bảo vệ tài sản thông tin...

   38 p hict 26/04/2018 171 3

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Chương 5 "Phân phối hàng hóa hiện vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng, hiệu ứng số không, thực hiện phân phối.

   26 p hict 28/02/2018 157 3

 • Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 trình bày khái luận nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việc. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái luận về nhóm làm việc, khái luận về quản trị nhóm làm việc, nhà quản trị nhóm làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hict 29/03/2018 191 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Sự cần thiết và vai trò của MIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của MIS, MIS giúp các bạn có được kỹ năng gì trong công việc, phát triển và sử dụng HTTT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hict 26/04/2018 139 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng giúp sinh viên hiểu được chiến lược tổ chức xác định cấu trúc HTTT như thế nào, 5 thành phần nào xác định cấu trúc ngành kinh doanh, việc phân tích cấu trúc ngành kinh doanh xác định chiến lược cạnh tranh như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hict 26/04/2018 166 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số