• Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 39", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, Đảng viên ở các tỉnh miền Nam trong ba năm 1978-1980; thông tri của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết 228 của Bộ...

   139 p hict 24/08/2015 424 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 38" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đổi tên cơ quan lý luận và chính trị của Đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về những việc trước mắt để giải quyết vấn đề lương thực; chỉ thị của Ban Bí thư về Đại hội...

   133 p hict 24/08/2015 393 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 38): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 38", phần 2 trình bày các nội dung: Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa V) tập trung cao độ lực lượng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp; thông tri của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo công tác thương binh và...

   187 p hict 24/08/2015 388 2

 • Lecture Customer relationship management: A database approach - James D. Hess

  Lecture Customer relationship management: A database approach - James D. Hess

  Lecture "Customer relationship management: A database approachh" presentation of content: Past customer value, spending pattern of a customer, lifetime value metrics, definition accounting for acquisition cost and retention probabilities, to calculate customer lifetime value.

   20 p hict 20/08/2015 161 2

 • Ebook English grammar for economics and business for students and professors with English as a foreign language: Part 1 - Patricia Ellman

  Ebook English grammar for economics and business for students and professors with English as a foreign language: Part 1 - Patricia Ellman

  Part 1 of ebook with the contents "English grammar for economics and business for students and professors with English as a foreign language" presentation of content: Explanations of conmmon errors in Alphabetical order, confusion between certain words. Invite you to consult.

   85 p hict 20/08/2015 393 2

 • Ebook English grammar for economics and business for students and professors with English as a foreign language: Part 2 - Patricia Ellman

  Ebook English grammar for economics and business for students and professors with English as a foreign language: Part 2 - Patricia Ellman

  Following the contents of the first book "English grammar for economics and business for students and professors with English as a foreign language", part 2 presentation of content: The finishing touchesr 22 basic tisp for the final editing of texts and theses - a checklist; everything you alwys wanted to know about the definite and the indefinite article. Invite you to refer to the disclosures.

   104 p hict 20/08/2015 461 2

 • Giáo trình Visual FoxPro 6.0

  Giáo trình Visual FoxPro 6.0

  Visual FoxPro 6.0 (gọi tắt là VF) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (QTCSDL) trong bộ Microsoft Visual Studio 6.0. Đây là một hệ QTCSDL trực quan, mạnh và hướng đối tượng. Giáo trình Visual FoxPro 6.0 đi tìm hiểu về phần mềm này, giúp người học nắm được các chức năng cũng như sử dụng phần mềm này một cách thành thạo.

   146 p hict 20/08/2015 725 3

 • Giáo trình Kỹ thuật điện - PGS. TS. Đặng Văn Đào (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật điện - PGS. TS. Đặng Văn Đào (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật điện được biên soạn gồm 8 chương trình bày các nội dung về mạch điện một chiều, điện từ, dòng điện xoay chiều hình sin, mạch điện ba pha, chỉnh lưu và ổn áp, các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện, chiếu sáng, tính toán mạng điện. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử.

   178 p hict 20/08/2015 629 10

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2 - TS. Thái Trí Dũng

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2 - TS. Thái Trí Dũng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh", phần 2 - Kỹ năng thương lượng giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về thương lượng, tiến trình thương lượng, phân tích giá cả trong thương lượng, kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng, bán hàng lẻ - những cuộc thương lượng...

   182 p hict 20/08/2015 553 5

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1 - TS. Thái Trí Dũng

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1 - TS. Thái Trí Dũng

  Giao tiếp và thương lượng nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng là một nghệ thuật lâu đời trong dân gian. Phần 1 cuốn sách "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" sau đây sẽ giới thiệu tới bạn đọc những kiến thức về "Giao tiếp" bao gồm: Khái quát về giao tiếp, cấu trúc của hoạt động giao tiếp, cơ sở tâm lý - xã hội của...

   126 p hict 20/08/2015 621 12

 • Giáo trình Quản trị sản xuất - Nguyễn Anh Sơn

  Giáo trình Quản trị sản xuất - Nguyễn Anh Sơn

  Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: quản trị sản xuất và dịch vụ, dự báo trong quản trị sản xuất, quyết định về sản phẩm và công suất, hoạch định tổng hợp, quản trị tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư, lựa chọn vị trí của doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, ứng dụng lý thuyết xếp hàng để bố trí nhân lực và phương tiện thông...

   146 p hict 20/08/2015 507 4

 • Ebook Quản trị rủi ro trong kinh doanh - Th.S. Trần Quang Trung

  Ebook Quản trị rủi ro trong kinh doanh - Th.S. Trần Quang Trung

  Cuốn sách "Quản trị rủi ro trong kinh doanh" đã cung cấp cho người đọc các kiến thức : Các khái niệm cơ bản về quản trị rủi ro trong kinh doanh, phân tích rủi ro dựa trên các báo cáo tài chính, rủi ro trong ký kết hợp đồng, đo lường rủi ro, ước lượng phân phối tổn thất, kiếm soát rủi ro, lý thuyết Portfolio và quản trị rủi do,... Mời các bạn...

   75 p hict 20/08/2015 842 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số